Privacy Policy

nl-nlen-us

The Routing Company Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 1 september 2021

The Routing Company ("TRC") levert vervoer op aanvraag (‘on demand’) voor vervoersbedrijven en passagiers om het vervoer zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dit privacybeleid is ontworpen om u te helpen begrijpen hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen en om u te helpen uw privacy rechten te begrijpen en uit te oefenen. 

1. REIKWIJDTE

2. PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

3. HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN

4. HOE WE UW INFORMATIE VRIJGEVEN

5. UW PRIVACYKEUZES EN -RECHTEN

6. BEVEILIGING VAN UW INFORMATIE

7. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN

8. BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

9. AANVULLENDE KENNISGEVING VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË

10. AANVULLENDE MEDEDELING VOOR INWONERS VAN NEVADA

11. INFORMATIE VOOR KINDEREN

12. OVERIGE BEPALINGEN

13. CONTACT

14. INTERPRETIE

1. REIKWIJDTE

Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonlijke informatie die door ons wordt verwerkt voor riders en bestuurders die onze Diensten gebruiken ("Riders" respectievelijk "Bestuurders"), evenals andere gebruikers van onze websites, mobiele toepassingen en andere online of offline aanbiedingen. Om dit Privacybeleid gemakkelijker leesbaar te maken, worden onze websites, mobiele toepassingen en andere aanbiedingen gezamenlijk "Diensten" genoemd.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op de persoonlijke informatie die onze partners van vervoersbedrijven (bijvoorbeeld openbaarvervoersbedrijven, organisaties van vervoersbedrijven, vlootbeheerders of andere entiteiten die vervoersdiensten, apparatuur en/of personeel leveren) ("Vervoerspartners") kunnen verzamelen en verwerken met behulp van de Diensten van TRC ("Vervoerspartners Gegevens"). Het respectieve privacybeleid van de Vervoerspartner bepaalt hun verzameling en gebruik van Vervoerspartner Gegevens. Vragen of verzoeken met betrekking tot Vervoerspartners Gegevens dienen te worden gericht aan de Vervoerspartner. 

TRC is de verantwoordelijke ("Controller") voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken, tenzij anders vermeld. Voor informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen, verwijzen wij u naar “Contact” hieronder.

Lees onze Servicevoorwaarden [https://theroutingcompany.com/terms-of-service], die uw gebruik van de Diensten regelen. Elk geschil, claim of controverse voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de Diensten, dit Privacybeleid of deze Servicevoorwaarden moet worden opgelost in overeenstemming met de Voorwaarden van Dienstverlening, met inbegrip van artikel 15 (Toepasselijk recht en forumkeuze) en 16 (Geschillenbeslechting).

2. PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

De categorieën persoonsgegevens die wij verzamelen, zijn afhankelijk van de manier waarop u met ons en onze Diensten omgaat en van de vereisten van de toepasselijke wetgeving. Wij verzamelen informatie die u aan ons verstrekt, informatie die wij automatisch verkrijgen wanneer u onze Diensten gebruikt, en informatie uit andere bronnen zoals diensten en organisaties van derden, zoals hieronder beschreven.

A. Informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt

 • Wij kunnen de volgende persoonlijke informatie verzamelen die u aan ons verstrekt.
 • Aanmaken van een account. Wij kunnen informatie verzamelen wanneer u een account aanmaakt, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Aankopen. Wij kunnen persoonlijke informatie en details over uw aankopen verzamelen, inclusief betalingsinformatie. Alle betalingen via onze Diensten worden verwerkt door derde partij betalingsverwerkers. Wij verzamelen of slaan niet rechtstreeks betaalkaartgegevens op die via onze Diensten zijn ingevoerd, maar wij kunnen informatie ontvangen die verband houdt met uw betaalkaartgegevens (bijvoorbeeld uw factuurgegevens).
 • Uw communicatie met ons. Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen, zoals e-mailadres, telefoonnummer of postadres wanneer u informatie aanvraagt over onze Diensten, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of loyaliteitsprogramma, klant- of technische ondersteuning aanvraagt, solliciteert naar een baan of anderszins met ons communiceert.
 • Enquêtes. Wij kunnen contact met u opnemen om deel te nemen aan enquêtes. Als u besluit deel te nemen, kan u gevraagd worden om bepaalde informatie te verstrekken die persoonlijke informatie kan bevatten.
 • Interactieve functies. Wij en anderen die onze Diensten gebruiken kunnen persoonlijke informatie verzamelen die u indient of beschikbaar stelt via onze interactieve functies (bijv. berichten- en chatfuncties, commentaarfuncties, forums, blogs en sociale-mediapagina's). Alle informatie die u verstrekt via de functies voor openbaar delen van de Diensten (hierin "Gebruikersinhoud" genoemd) wordt beschouwd als "openbaar", tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving, en is niet onderworpen aan de hierin genoemde privacybescherming. Wees voorzichtig voordat u informatie die u in de echte wereld kan identificeren aan andere gebruikers onthult.
 • Sweepstakes of Wedstrijden. Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen die u verstrekt voor sweepstakes of wedstrijden die wij aanbieden. In sommige rechtsgebieden zijn wij verplicht om informatie van winnaars van sweepstakes en prijsvragen openbaar te maken.
 • Conferenties, handelsbeurzen en andere evenementen. We kunnen persoonlijke informatie verzamelen van personen wanneer we conferenties, beurzen en andere evenementen bijwonen. 
 • Bedrijfsontwikkeling en strategische partnerschappen. We kunnen persoonlijke informatie verzamelen van individuen en derden om potentiële zakelijke kansen te beoordelen en na te streven. 
 • Vacatures. Wij kunnen vacatures en mogelijkheden op onze Diensten plaatsen. Als u op een van deze vacatures reageert door ons uw sollicitatie, CV en/of motivatiebrief te sturen, verzamelen en gebruiken wij uw informatie om uw kwalificaties te beoordelen.

B. Automatisch verzamelde informatie 

Wij kunnen automatisch persoonsgegevens verzamelen wanneer u onze Diensten gebruikt:

 • Automatische gegevensverzameling. Wij kunnen automatisch bepaalde informatie verzamelen wanneer u onze Diensten gebruikt, zoals uw Internet Protocol (IP) adres, gebruikersinstellingen, MAC-adres, cookie-id’s, mobiele provider, mobiele reclame en andere unieke id’s, browser- of apparaatinformatie, locatie-informatie (inclusief geschatte locatie afgeleid van het IP-adres) en internetserviceprovider. We kunnen ook automatisch informatie verzamelen over uw gebruik van onze Diensten, zoals pagina's die u bezoekt voor, tijdens en na het gebruik van onze Diensten, informatie over de links waarop u klikt, de soorten inhoud waarmee u interacties uitvoert, de frequentie en duur van uw activiteiten en andere informatie over hoe u onze Diensten gebruikt. 
 • Locatiegegevens. We kunnen precieze locatiegegevens verzamelen, bijvoorbeeld om het voor Riders gemakkelijker te maken een reis te boeken of om ons in staat te stellen het dichtstbijzijnde vervoermiddel/shuttle te lokaliseren om uw wachttijd tot een minimum te beperken.
 • Cookies, Pixel Tags/Web Beacons, en Andere Technologieën. Wij, evenals derden die inhoud, reclame of andere functionaliteit op onze Diensten aanbieden, kunnen cookies, pixel tags, lokale opslag en andere technologieën ("Technologieën") gebruiken om automatisch informatie te verzamelen door uw gebruik van onze Diensten. 
  undefinedundefined

Ons gebruik van deze Technologieën valt uiteen in de volgende algemene categorieën: 

 • Operationeel Noodzakelijk. Dit omvat Technologieën die u toegang geven tot onze Diensten, toepassingen en hulpmiddelen die nodig zijn om onregelmatig websitegedrag vast te stellen, frauduleuze activiteiten te voorkomen en de veiligheid te verbeteren of die u in staat stellen gebruik te maken van onze functionaliteit;

 • Prestatie gerelateerd. We kunnen Technologieën gebruiken om de prestaties van onze Diensten te beoordelen, inclusief als onderdeel van onze analytische praktijken om ons te helpen begrijpen hoe individuen onze Diensten gebruiken (zie Analytics hieronder);

 • Functioneel-gerelateerd. We kunnen Technologieën gebruiken die ons in staat stellen u verbeterde functionaliteit te bieden bij de toegang tot of het gebruik van onze Diensten. Dit kan inhouden dat we u identificeren wanneer u zich aanmeldt bij onze Diensten of dat we uw specifieke voorkeuren, interesses of eerdere reizen bijhouden;

 • Adverteren of Targeting. We kunnen technologieën van eerste of derde partijen gebruiken om inhoud te leveren, inclusief advertenties die relevant zijn voor uw interesses, op onze Diensten of op websites van derde partijen.

Zie "Uw privacykeuzes en -rechten" hieronder om uw keuzes met betrekking tot deze Technologieën te begrijpen.

 • Analytics. We kunnen technologieën en andere hulpmiddelen van derden gebruiken om analytische informatie over onze Diensten te verwerken. Wij gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics om ons te helpen het gebruik van onze Diensten te analyseren en te verbeteren. Ga voor meer informatie naar Google Analytics’ Privacy Policy. Voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden voor het gebruik van uw gegevens door Google Analytics, klikt u op here.
 • Sociale mediaplatformen. Onze Diensten kunnen knoppen voor sociale media bevatten zoals Twitter, LinkedIn en Instagram (die widgets kunnen bevatten zoals de knop "deel dit" of andere interactieve miniprogramma's). Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u bezoekt op onze Diensten, en kunnen een cookie instellen om de functie goed te laten functioneren. Uw interacties met deze platforms vallen onder het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt.

C. Informatie verzameld uit andere bronnen

Wij kunnen informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, zoals partners van onze Vervoerspartners en andere diensten en organisaties van derden. Als u bijvoorbeeld toegang krijgt tot onze Diensten via een toepassing van derden, zoals een app store, een inlogdienst van derden of een sociale netwerksite, kunnen wij informatie over u verzamelen van die toepassing van derden die u beschikbaar hebt gesteld via uw privacy-instellingen. 

3. HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

Wij gebruiken uw informatie voor verschillende zakelijke doeleinden, waaronder het leveren van onze Diensten, voor administratieve doeleinden en om onze producten en Diensten op de markt te brengen, zoals hieronder beschreven.

A. Uitvoering van onze Diensten

Wij gebruiken uw informatie om onze overeenkomst met u na te komen en u onze Diensten te verlenen, zoals:

 • Het beheren van uw informatie en accounts;
 • Het verlenen van toegang tot bepaalde gebieden, functionaliteiten en functies van onze Diensten, met inbegrip van:
 • Riders in staat stellen ritten te boeken;
 • Bestuurders in staat stellen Riders te lokaliseren en op te halen;
 • Vervoerspartners toegang geven tot het dashboard om hun relevante vloot voertuigen te bekijken;
 • Het beantwoorden van verzoeken om klant- of technische ondersteuning; 
 • Communiceren met u over uw account, activiteiten op onze Diensten en beleidswijzigingen;
 • Het verwerken van uw financiële informatie en andere betalingsmethoden voor aangeschafte producten of Diensten;
 • Het verwerken van sollicitaties als u solliciteert naar een baan die wij plaatsen op onze Diensten; en
 • U toestaan om u te registreren voor evenementen.

B. Administratieve doeleinden

Wij gebruiken uw informatie voor verschillende administratieve doeleinden, zoals:

 • Verbeteren, upgraden of verbeteren van onze Diensten; 
 • Het ontwikkelen van nieuwe producten en Diensten;
 • Zorgen voor interne kwaliteitscontrole en veiligheid;
 • Het opsporen van beveiligingsincidenten, bescherming tegen kwaadaardige, misleidende, frauduleuze of illegale activiteiten en het vervolgen van degenen die verantwoordelijk zijn voor die activiteiten;
 • Het meten van interesse en betrokkenheid bij onze Diensten; 
 • Het nastreven van onze legitieme belangen zoals direct marketing, onderzoek en ontwikkeling (inclusief marketingonderzoek), netwerk- en informatiebeveiliging en fraudepreventie;
 • Kortstondig, voorbijgaand gebruik, zoals contextuele aanpassing van advertenties;
 • Het authentiseren en verifiëren van individuele identiteiten, inclusief verzoeken om uw rechten uit te oefenen onder dit beleid;
 • Debugging om fouten met onze Diensten op te sporen en te herstellen;
 • Auditing met betrekking tot interacties, transacties en andere nalevingsactiviteiten;
 • Handhaving van onze overeenkomsten en ons beleid; en
 • Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

C. Marketing en reclame voor onze producten en diensten

Wij kunnen persoonlijke informatie gebruiken om u inhoud en advertenties op maat aan te bieden. Wij kunnen u deze materialen verstrekken zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. 

Enkele van de manieren waarop wij u op de markt brengen zijn e-mailcampagnes, aangepaste doelgroepen en op interesses gebaseerde of gepersonaliseerde reclame, inclusief cross-device tracking.

Als u vragen hebt over onze marketingpraktijken, of als u het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden wilt stopzetten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen zoals hieronder uiteengezet in “Contact”. 

D. Andere doeleinden

Wij gebruiken uw informatie ook voor andere doeleinden zoals door u gevraagd of zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

 • Toestemming.  Wij kunnen persoonlijke informatie gebruiken voor andere doeleinden die duidelijk aan u worden bekendgemaakt op het moment dat u persoonlijke informatie verstrekt of met uw toestemming.
 • Geautomatiseerde besluitvorming. Wij kunnen geautomatiseerde besluitvorming toepassen, bijvoorbeeld voor profilering en fraudebestrijding. De verwerking van uw persoonlijke informatie door TRC zal niet resulteren in een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing die aanzienlijke gevolgen voor u heeft, tenzij een dergelijke beslissing noodzakelijk is als onderdeel van een contract dat wij met u hebben, wij uw toestemming hebben of het ons wettelijk is toegestaan dergelijke geautomatiseerde besluitvorming uit te voeren. Als u vragen hebt over onze geautomatiseerde besluitvorming, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder uiteengezet in “Contact”.
 • Geanonimiseerde en geaggregeerde informatie. We kunnen persoonlijke informatie en andere informatie over u gebruiken om geanonimiseerde en/of geaggregeerde informatie te creëren, zoals geanonimiseerde demografische informatie, geanonimiseerde locatie-informatie, informatie over het apparaat waarmee u toegang krijgt tot onze Diensten, of andere analyses die we maken.
 • Inhoud delen met vrienden of collega's. Onze Diensten kunnen verschillende hulpmiddelen en functionaliteiten bieden. Wij kunnen u bijvoorbeeld toestaan informatie over uw vrienden te verstrekken via onze verwijzingsdiensten. Met onze verwijzingsdiensten kunt u bepaalde inhoud doorsturen of delen met een vriend of collega, zoals een e-mail waarin uw vriend wordt uitgenodigd onze Diensten te gebruiken. Deel met ons alleen contactgegevens van mensen met wie u een relatie heeft (bijv. familielid, vriend, buurman of collega).

4. HOE WIJ UW INFORMATIE VRIJGEVEN

Wij maken uw informatie bekend aan derden voor verschillende zakelijke doeleinden, waaronder het leveren van onze Diensten, om ons of anderen te beschermen, of in het geval van een grote zakelijke transactie zoals een fusie, verkoop of overdracht van activa, zoals hieronder beschreven. 

A. Openbaarmaking om onze Diensten te verlenen

De categorieën van derden met wie wij uw informatie kunnen delen worden hieronder beschreven. 

 • Vervoerspartners. Als u de Diensten gebruikt om een rit te maken of anderszins contact heeft met een Vervoerspartner, draagt u TRC op om uw persoonlijke gegevens met die Vervoerspartner te delen. Zodra uw persoonlijke informatie is gedeeld met de Vervoerspartner, is deze ook onderworpen aan het privacybeleid van de Vervoerspartner en kan de Vervoerspartner uw persoonlijke informatie gebruiken voor zijn eigen doeleinden, waaronder het toesturen van marketingmateriaal zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Wij raden u aan het privacybeleid van elke Vervoerspartner met wie u rijdt of communiceert aandachtig te lezen. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vervoerspartner.
 • Dienstverleners. Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met onze externe dienstverleners die deze informatie gebruiken om ons te helpen onze Diensten te verlenen. Dit omvat dienstverleners die ons voorzien van IT-ondersteuning, hosting, gegevens- en betalingsverwerking, klantenservice (inclusief callcenters die worden gebruikt om ritten te boeken) en aanverwante diensten.
 • Zakelijke partners. We kunnen uw persoonlijke informatie delen met zakelijke partners zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, inclusief voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden of om u te voorzien van een product of dienst die u hebt aangevraagd.
 • Gelieerde partijen. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze gelieerde partijen voor onze administratieve doeleinden, inclusief activiteiten zoals IT-beheer, zodat zij diensten aan u kunnen leveren of de Diensten die wij leveren kunnen ondersteunen en aanvullen. 
 • Andere gebruikers/websitebezoekers. Zoals hierboven beschreven in “Persoonlijke informatie die wij verzamelen” onze Diensten kunt u uw activiteit en gebruik van onze Diensten publiekelijk delen, ook met degenen die onze Diensten niet gebruiken. 
 • Advertentiepartners. Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met externe reclamepartners. Deze externe reclamepartners kunnen technologieën en andere trackinginstrumenten instellen op onze Diensten om informatie te verzamelen over uw activiteiten en uw apparaat (bijv. uw IP-adres, cookie-identificaties, bezochte pagina('s), locatie, tijdstip). Deze reclamepartners kunnen deze informatie (en vergelijkbare informatie verzameld via andere diensten) gebruiken om u gepersonaliseerde advertenties te leveren wanneer u digitale eigendommen binnen hun netwerken bezoekt. Deze praktijk wordt gewoonlijk aangeduid als "op interesses gebaseerde reclame" of "gepersonaliseerde reclame". 
 • API's/SDK's. Wij kunnen Application Program Interfaces ("API's") en Software Development Kits ("SDK's") van derden gebruiken als onderdeel van de functionaliteit van onze Diensten. Voor meer informatie over ons gebruik van API's en SDK's kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder uiteengezet in “Contact”.

B. Openbaarmaking om ons of anderen te beschermen

Wij kunnen alle informatie die wij over u opslaan openen, bewaren en bekendmaken aan externe partijen als wij, in goed vertrouwen, geloven dat dit nodig of gepast is om: te voldoen aan verzoeken van wetshandhaving of nationale veiligheid en juridische processen, zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding; uw, onze, of andermans rechten, eigendom of veiligheid te beschermen; ons beleid of contracten af te dwingen; aan ons verschuldigde bedragen te innen; of te helpen bij een onderzoek of vervolging van vermoede of daadwerkelijke illegale activiteiten.

C. Openbaarmaking in geval van fusie, verkoop of andere activaoverdrachten

Als wij betrokken zijn bij een fusie, overname, financiële due diligence, reorganisatie, faillissement, curatele, aankoop of verkoop van activa, of overgang van de dienstverlening naar een andere provider, kunnen uw gegevens worden verkocht of overgedragen als onderdeel van een dergelijke transactie, zoals toegestaan door de wet en/of het contract.

5. UW PRIVACYKEUZES EN -RECHTEN

Uw privacykeuzes. De privacy keuzes die u kunt hebben over uw persoonlijke informatie worden bepaald door de toepasselijke wetgeving en worden hieronder beschreven. 

 • E-mail en telefonische communicatie. Als u een ongewenste e-mail van ons ontvangt, kunt u de afmeldlink onderaan de e-mail gebruiken om in de toekomst geen e-mails meer te ontvangen. Merk op dat u transactie gerelateerde e-mails zult blijven ontvangen over producten of Diensten die u hebt aangevraagd. Wij kunnen u ook bepaalde niet-promotionele berichten over ons en onze Diensten sturen en u kunt zich niet afmelden voor deze berichten (bijvoorbeeld berichten over onze Diensten of updates van onze Voorwaarden of dit Privacybeleid). 

  Wij verwerken verzoeken tot plaatsing op niet-mailen lijst en bel-me-niet-meer lijst zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.
 • Tekstberichten. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van tekstberichten van ons door de instructies te volgen in het tekstbericht dat u van ons hebt ontvangen of door anderszins contact met ons op te nemen.
 • Mobiele apparaten. Wij kunnen u pushberichten sturen via onze mobiele applicatie. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van deze pushberichten door de instellingen op uw mobiele apparaat te wijzigen. Met uw toestemming kunnen wij ook nauwkeurige locatie gebonden informatie verzamelen via onze mobiele applicatie. U kunt zich voor deze verzameling afmelden door de instellingen op uw mobiele apparaat te wijzigen.
 • "Do Not Track". Do Not Track ("DNT") is een privacy voorkeur die gebruikers in bepaalde webbrowsers kunnen instellen. Let op: wij reageren niet op DNT-signalen of soortgelijke mechanismen die door webbrowsers worden verzonden en honoreren deze ook niet.
 • Cookies en op interesses gebaseerde reclame. U kunt de plaatsing van Technologieën op uw apparaat stoppen of beperken of ze verwijderen door uw voorkeuren aan te passen zoals uw browser of apparaat toestaat. Als u echter uw voorkeuren aanpast, is het mogelijk dat onze Diensten niet goed werken. Merk op dat op cookies gebaseerde opt-outs niet effectief zijn op mobiele toepassingen. U kunt zich echter afmelden voor gepersonaliseerde advertenties op sommige mobiele toepassingen door de instructies voor Android, iOS en others.

  De online reclame-industrie biedt ook websites waar u zich kunt afmelden voor het ontvangen van gerichte reclame van datapartners en andere reclamepartners die deelnemen aan zelfreguleringsprogramma's. U kunt hiertoe toegang krijgen en meer te weten komen over gerichte reclame en de keuze en privacy van de consument door een bezoek te brengen aan de Network Advertising Initiative, the Digital Advertising Alliance, the European Digital Advertising Alliance, en the Digital Advertising Alliance of Canada.  

  U moet zich in elke browser en op elk apparaat afzonderlijk afmelden.

Uw privacyrechten. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunt u het recht hebben om:

 • Toegang te krijgen tot persoonlijke informatie over u, waaronder: (i) te bevestigen of wij uw persoonlijke informatie verwerken; (ii) toegang te krijgen tot of een kopie te krijgen van uw persoonlijke informatie; 
 • Verzoeken om correctie van uw persoonlijke informatie wanneer deze onjuist, onvolledig of verouderd is. In sommige gevallen kunnen wij zelfbedieningshulpmiddelen ter beschikking stellen waarmee u uw persoonsgegevens kunt bijwerken;
 • Verzoeken om verwijdering, anonimisering of blokkering van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of wanneer de verwerking onnodig, buitensporig of in strijd met de wet is; 
 • Verzoek om beperking van of bezwaar tegen onze verwerking van uw persoonlijke informatie wanneer de verwerking niet in overeenstemming met de wet is; 
 • Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Als u afziet van het verstrekken van persoonlijke informatie of uw toestemming voor verwerking intrekt, zijn sommige functies van onze Dienst mogelijk niet beschikbaar;
 • Verzoek om gegevensoverdracht en ontvangst van een elektronische kopie van de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt;
 • Geïnformeerd te worden over derden waarmee uw persoonlijke informatie is gedeeld; en
 • Verzoeken om herziening van uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissingen als dit van invloed kan zijn op de rechten van de betrokkene.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals hieronder uiteengezet in “Contact”. Wij zullen dergelijke verzoeken behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

6. BEVEILIGING VAN UW INFORMATIE

Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid wordt behandeld. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, worden de bestanden en dossiers met uw persoonlijke gegevens bewaard in onze kantoren en/of op onze servers of die van onze dienstverleners en hebben alleen de werknemers die dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie toegang tot dit dossier. Helaas is geen enkel systeem 100% veilig en kunnen wij de veiligheid van de informatie die u ons verstrekt niet garanderen of waarborgen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onbevoegde openbaarmaking

Door onze Diensten te gebruiken of persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij elektronisch met u kunnen communiceren over veiligheid, privacy en administratieve kwesties met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten. Als wij kennisnemen van een inbreuk op een beveiligingssysteem, kunnen wij proberen u elektronisch op de hoogte te stellen door een bericht op onze Diensten te plaatsen, per post of door u een e-mail te sturen.

7. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN 

Alle door ons verwerkte informatie kan overal ter wereld worden overgedragen, verwerkt en opgeslagen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Verenigde Staten of andere landen, die andere wetten over gegevensbescherming kunnen hebben dan de wetten waar u woont. Wij streven ernaar uw informatie te beschermen in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wetgeving. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen de bestanden met uw informatie op onze servers en die van onze dienstverleners staan en toegankelijk zijn voor personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Informatie kan toegankelijk zijn voor de rechtbanken en de wetshandhavings- en nationale veiligheidsautoriteiten van de Verenigde Staten. Voor meer informatie over ons beleid en onze praktijken met betrekking tot dienstverleners buiten uw land, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder uiteengezet.

Als wij persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, zullen wij passende waarborgen treffen om ervoor te zorgen dat deze overdracht voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor meer informatie over deze waarborgen kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder uiteengezet in “Contact”.

8. BEWAREN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE 

Wij bewaren de persoonsgegevens die wij verzamelen zoals beschreven in dit Privacybeleid zo lang als u onze Diensten gebruikt of zo lang als nodig is om de doelstelling(en) waarvoor ze zijn verzameld te vervullen, onze Diensten te leveren, geschillen op te lossen, juridische verdediging te voeren, audits uit te voeren, legitieme zakelijke doeleinden na te streven, onze overeenkomsten af te dwingen en te voldoen aan toepasselijke wetten.  

9. AANVULLENDE KENNISGEVING VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË

Deze aanvullende Californische Privacy Kennisgeving is alleen van toepassing op onze verwerking van persoonsgegevens waarop de California Consumer Privacy Act van 2018 ("CCPA") van toepassing is. De CCPA geeft inwoners van Californië het recht om te weten welke categorieën persoonlijke informatie TRC over hen heeft verzameld en of TRC die persoonlijke informatie in de voorafgaande 12 maanden voor een zakelijk doel (bijvoorbeeld aan een dienstverlener) heeft bekendgemaakt. Inwoners van Californië kunnen deze informatie hieronder vinden:

null

De categorieën bronnen waarvan wij persoonsgegevens verzamelen en onze zakelijke en commerciële doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens worden hierboven uiteengezet in “Persoonlijke informatie die wij verzamelen” en “Hoe wij uw informatie gebruiken” respectievelijk. 

"Verkoop" van persoonlijke informatie onder de CCPA

In het kader van de CCPA "verkoopt" TRC geen persoonlijke informatie, noch zijn wij op de hoogte van enige "verkoop" van persoonlijke informatie van minderjarigen onder de 16 jaar.

Aanvullende privacy rechten voor inwoners van Californië

Non-discriminatie. Inwoners van Californië hebben het recht om door ons niet gediscrimineerd te worden bij de uitoefening van hun rechten uit hoofde van de CCPA. 

Bevoegde agent (authorized agent). Alleen u, of iemand die wettelijk bevoegd is om namens u op te treden, mag een verifieerbaar verzoek indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U kunt ook een verifieerbaar verzoek indienen namens uw minderjarige kind. Om een bevoegde agent aan te wijzen, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder uiteengezet in “Contact” en een door u en uw aangewezen agent ondertekende schriftelijke machtiging te verstrekken.

Verificatie. Om uw privacy te beschermen, zullen wij de volgende stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat wij aan uw verzoek voldoen. Wanneer u een verzoek indient, zullen wij u vragen voldoende informatie te verstrekken die ons in staat stelt redelijkerwijs te verifiëren of u de persoon bent over wie wij persoonlijke informatie hebben verzameld of een gemachtigde vertegenwoordiger.

Als u een inwoner van Californië bent en een van uw rechten onder de CCPA wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals hieronder uiteengezet in “Contact”. Wij zullen dergelijke verzoeken verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

Verwijs een vriend en soortgelijke incentive programma's. Zoals hierboven beschreven in “Hoe wij uw informatie verwerken” ("Deel inhoud met vrienden of collega's"), kunnen wij verwijzingsprogramma's of andere programma's voor het verzamelen van gegevens aanbieden. Zo kunnen wij u in verband met deze programma's prikkels aanbieden zoals kortingen of promotieartikelen of krediet, waarbij u uw persoonlijke informatie verstrekt in ruil voor een beloning, of persoonlijke informatie verstrekt over uw vrienden of collega's (zoals hun e-mailadres) en beloningen ontvangt wanneer zij zich aanmelden voor het gebruik van onze Diensten. (De verwezen partij kan ook beloningen ontvangen voor het aanmelden via uw verwijzing). Deze programma's zijn volledig vrijwillig en stellen ons in staat ons bedrijf te laten groeien en u extra voordelen te bieden. De waarde van uw gegevens voor ons hangt af van hoe u onze Diensten uiteindelijk gebruikt, terwijl de waarde van de gegevens van de verwezen partij voor ons afhangt van het feit of de verwezen partij uiteindelijk een gebruiker van onze Diensten wordt. Deze waarde wordt weerspiegeld in de incentive die in verband met elk programma wordt aangeboden.

Toegankelijkheid. Dit Privacybeleid maakt gebruik van industriestandaardtechnologieën en is ontwikkeld in overeenstemming met de Web Content Accessibility Guidelines van het World Wide Web Consortium, versie 2.1. Als u dit beleid wilt afdrukken, kunt u dat doen vanuit uw webbrowser of door de pagina op te slaan als PDF. 

California Shine the Light. De Californische wet "Shine the Light" staat gebruikers die in Californië wonen toe eenmaal per jaar kosteloos een lijst van ons op te vragen en te verkrijgen, met daarop de derden aan wie wij hun persoonlijke informatie (indien van toepassing) voor hun direct marketing doeleinden in het voorafgaande kalenderjaar hebben verstrekt, en ook het type persoonlijke informatie dat aan deze partijen is verstrekt.

10. AANVULLENDE KENNISGEVING VOOR INWONERS VAN NEVADA

Als u een inwoner van Nevada bent, hebt u het recht om af te zien van de verkoop van bepaalde persoonlijke informatie aan derden die van plan zijn die persoonlijke informatie in licentie te geven of te verkopen. Merk op dat wij momenteel uw persoonlijke informatie niet verkopen zoals de verkoop wordt gedefinieerd in Nevada Revised Statutes Chapter 603A. Als u vragen heeft, of wilt verzoeken dat wij uw gegevens in de toekomst niet verkopen, neem dan contact met ons op via privacy@theroutingcompany.com met als onderwerpregel "Nevada Do Not Sell Request" en geef ons uw naam en het e-mailadres dat bij uw account hoort.

11. INFORMATIE VOOR KINDEREN

De Diensten zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar (of een andere leeftijd zoals bepaald door de lokale wetgeving), en wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen. Als u een ouder of voogd bent en de informatie die van uw kind is verzameld wilt inzien, of deze informatie wilt laten wijzigen of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven in “Contact”. Als wij ontdekken dat een kind ons in strijd met de toepasselijke wetgeving persoonsgegevens heeft verstrekt, verwijderen wij alle verzamelde persoonsgegevens, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren, en beëindigen wij de account van het kind.

12. OVERIGE BEPALINGEN

Websites/toepassingen van derden. De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites/toepassingen en andere websites/toepassingen kunnen naar onze Diensten verwijzen of ernaar verwijzen. Deze diensten van derden worden niet door ons gecontroleerd. Wij raden onze gebruikers aan het privacybeleid te lezen van elke website en toepassing waarmee zij in contact komen. Wij onderschrijven, screenen of keuren het privacybeleid of de inhoud van dergelijke andere websites of toepassingen niet en zijn er niet verantwoordelijk voor. Het verstrekken van persoonlijke informatie aan websites of toepassingen van derden is op eigen risico. 

Toezichthoudende autoriteit. Als u zich in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of Brazilië bevindt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

Wijzigingen in ons Privacybeleid. Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien. Als er wezenlijke veranderingen zijn in dit Privacybeleid, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u geacht wordt het bijgewerkte Privacybeleid te hebben aanvaard als u onze Diensten blijft gebruiken nadat het nieuwe Privacybeleid van kracht is geworden.

13. CONTACT

Als u vragen hebt over ons privacybeleid of dit privacybeleid, of als u uw rechten wilt uitoefenen zoals uiteengezet in dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via: privacy@theroutingcompany.com.

The Routing Company

48 Grove St., Suite 201

Somerville, MA  02144

14. INTERPRETATIE

In geval van verschillen in tekst en/of interpretatie tussen the Engelse tekst en een enige andere taal waarin the Routing Company Privacybeleid Tis vertaald, dan zal de Engelse tekst beslissend en bindend zijn.